it-Triq
   it-triq
Gesu Kristu

 
 
 
   L-Istorja
 
   Il-Fuljett
 
   Ibgħat Artiklu
 
   Informazzjoni
 
   Agħmel Kuntatt Magħna   
Kull korrispondenza bil-posta għandha tintbgħat lil-:
   
  Paul Schembri
  73 'Terezita'
  Triq Birbal,
  Balzan. BZN 08.
  MALTA
   
Jew e-mail  
it-triq@camline.net.mt
   
   
Tel:   
+356 21440384
   
Min hu nteressat li jibda jirċievi l-fuljett għandu l-possibilta li jagħtina l-informazzjoni tiegħu (isem, kunjom u ndirizz) fuq din il-formola elettronika.
   
Ismek:  
(*)
Kunjom:  
(*)
e-mail:  
(jekk għandek)
   
Indirizz:  
(*)
(*)
  (*)
   
Kif tixtieq tirċievi il kopja tiegħek?      
   
   
   
Sponsored by: Camline Internet Services Ltd.